Hydroizolácie striech a spodných stavieb

Hydroizolácie plochých striech realizujeme materiálmi na báze PVC fólií aj na báze asfaltových pásovvčítane klampiarskych prvkov. PVC fólie sa vyznačujú vysokou mechanickou odolnosťou, dlhou životnosťou vysokou priepustnosťou vodných pár, rozmerovou stabilitou, odolnosťou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Používame prevažne strešné PVC fólie – Sikaplan, Trocal, Fatrafol prípadne iné.

Aplikácia  PVC  fólií  napr. Sikaplan, Trocal, Fatrafol určená  k  izoláciam  pozemných,  podzemných  a  vodných stavieb proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode.