Ušlachtilé, dekoračné a sanačné omietky

Exteriér – dekorácie fasád materiálmi OIKOS. Interiér – realizácia sádrových, štukových a dekoratívńých omietok OIKOS. Ozdobné prvky ORAC DECOR a BOVELACI. Koncepcia opráv železobetónových konštrukcii materiálmi fy SIKA – príprava  podkladu, naneseníe  spojovacích  povlakov, obnovenie sanovanej konštrukcie nanášaním opravných mált , ochrana  tesniacou  maltou a nátermi  na  ochranu  aj  chemicky namáhaných povrchov.