Referencie

REALIZOVANÉ HYDROIZOLÁCIE

SOU energetické, Veľké Kapušany – hydroizolácia plochej strechy telocvične a dielní PVC fóliou Sikaplan 15 G, klampiarske výrobky z poplastovaného plechu SIKA a ochranná geotextília Geofiltex.

Hotel Ambasador Košice – hydroizolácia plochej strechy PVC fóliou Alkorplan, montáž klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu a ochrannej geotextílie Tatratex.

Botanická záhrada Košice – hydroizolácia plochej strechy vydavatelstva PVC fóliou Sikaplan 15 G, montáž klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu SIKA a ochrannej geotextílie Filtek.

Fakultná nemocnica Košice – hydroizolácia plochej strechy 18. pavilón, tepelná izolácia dosky Roofmate, PVC fólia Sikaplan 15 G, montáž klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu SIKA a ochrannej geotextílie Filtek.

Poľnohospodárske družstvo Bretka – hydroizolácia žumpy PVC fóliou Fatrafol 803, montáž a ochrannej geotextílie Tatratex.

UPJŠ v Košiciach – hydroizolácia plochej strechy posluchárne M5 a Lekárskej fakulty PVC fóliou Sikaplan 15 G, montáž klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu SIKA a ochrannej geotextílie Filtek.

Meliata – farma – hydroizolácia havaríjnej nádrže PVC fóliou Fatrafol 806, montáž a ochrannej geotextílie Tatratex.

Ekolor Košice – hydroizolácia plochej strechy administratívnej budovy, tepelná izolácia – dosky EPS, PVC fólia Sikaplan 15 G, montáž klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu SIKA a ochrannej geotextílie Filtek.

Gymnázium Královský Chlmec – hydroizolácia plochej strechy telocvične a kotolne PVC fóliou Sikaplan 15 G, klampiarske výrobky z poplastovaného plechu SIKA a ochranná geotextília Geofiltex.

Gemerská Panica, čerpacia stanica – hydroizolácia spodnej stavby PVC fóliou Fatrafol 806, montáž a ochrannej geotextílie Tatratex.

UPJŠ v Košiciach – hydroizolácia plochej strechy dielne a skladu na Mánesovej ul. fóliou Sikaplan 15 G, montáž klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu SIKA a ochrannej geotextílie Filtek.

TVS Snina – hydroizolácia plochej strechy vysielača PVC fóliou Sikaplan 15 G, klampiarske výrobky z  poplastovaného plechu SIKA a ochranná geotextília Geofiltex.